PHYSIONEAL 40 %3.86 glükozlu periton diyaliz sol. mini kapaklı 2000ml çiftli torba İçeriği

Eczacıbaşı-Baxter Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Physioneal içeriği, Physioneal formülü, Physioneal içerik, Physioneal içindekiler, Physioneal yardımcı maddeler, Physioneal bileşenleri, Physioneal Etken madde bilgilerini içerir.

1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

PHYSIONEAL40 % 3.86 Glukozlu periton diyaliz solüsyonu

2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

Karışım öncesi 1000 mL elektrolit çözeltisi (Küçük bölme "A ”)

Glukoz monohidrat (106.5 g Glukoz anhidroz eşdeğeri) 117.14 g

Kalsiyum klorürdihidrat 0.507g

Magnezyum klorür heksahidrat 0.140g

Karışım öncesi 1000 mL tampon çözelti (Büyük bölme *B Sodyumldorür8.43g

Sodyum bikarbonat 3.29g

Sodyum (S)-laktat 2.63g

Karışım sonrası:

Glukoz monohidrat (38.6 g Glukoz anhidroz eşdeğeri) 42.5 g

Sodyum klorür 5.38g

Kalsiyum klorür dihidrat 0.184g

Magnezyum klorür heksahidrat 0.051g

Sodyum bikarbonat 2.10 g

Sodyum (S)-laktat 1.68 g

Karışım sonrası oluşan 1 litre çözelti 362.5 mL çözelti A ve 637.5 mL çözelti B içerir. Kanşım sonrası oluşan çözeltinin bileşimi

Glukoz anhidroz (CöHOö) Sodyum (Na+)

Kalsiyum (Ca++) Magnezyum (Mg++)

Klorür (Cl )

Bikarbonat (HCO3’)

Laktat (C3H5O3’)

214 mmol/litre

132 mmol/litre (132 mEq/litre) 1.25 mmol/litre (2.5 mEq/litre)

0.25 mmol/litre (0.5 mEq/litre) 95 mmol/litre (95 mEq/litre)

25 mmol/litre (25 mEq/litre) 15 mmol/litre (15 mEq/litre)

Preparatın ticari adındaki "40", çözeltinin tamponlama kapasitesini ifade eder (15 mmol/litre laktat + 25 mmol/litre bikarbonat = 40 mmol/litre).

Yardımcı maddeler

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.