FIXEF-DT 400 mg disperse olabilen 10 tablet Kullananlar

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.FIXEF-DT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FIXEF-DT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer sefıksime ya da FİXEF - DT’deki diğer maddelere aleıjik (aşırı duyarlı) iseniz.

FIXEF-DT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer daha önce kolit (kalın bağırsak enfeksiyonu) geçirmiş iseniz

• Eğer böbrek yetmezliği sorununuz varsa

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

FIXEF-DT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

FİXEF - DT besinlerle birlikte veya besinlerden kısa süre sonra alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Gebe iseniz ya da gebelik planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Anne sütünde FİXEF saptanmamıştır ancak, yeterli klinik araştırma sonuçları elde edilene kadar ya emzirmenin kesilmesi ya da FİXEF - DT tedavisinin bırakılması yönünde bir karar verilmelidir.

Araç ve makina kullanımı

Sefıksimin araç ve makine kullanımını doğrudan etkilediğini düşündürecek bir bilgi yoktur. Bununla birlikte, altta yatan hastalık ya da sefıksimin bazı yan etkileri (örn. mide-bağırsak sistemi rahatsızlığı) araç ve makine kullanımını etkileyebilir.

FIXEF-DT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Kroskarmeloz sodyum: Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Lake sunset yellow (gün batımı sarısı): Aleıjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

• Karbamazepin (Epilepside kullanılan bir ilaç); FİXEF - DT bu ilacın kandaki miktarını arttırır.

• Probenesid (Kronik gut hastalığı tedavisinde kullanılan bir madde); FİXEF - DT ilacın kandaki miktarını artırır.

• Varfarin gibi antikoagülanlar (Kanın incelmesini sağlayan bir ilaç).