FIXEF-DT 400 mg disperse olabilen 10 tablet Ruhsat Bilgileri

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

Deva Holding A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

8. RUHSAT NUMARASI

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 14.02.2012 Ruhsat yenileme tarihi:

10.  KÜB’ ÜN YENİLENME TARİHİ

10 / 10