FIXEF-DT 400 mg disperse olabilen 10 tablet Endikasyonları

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Fixef endikasyonları, Fixef tedavisi, Fixef ne işe yarar, Fixef neye yarar, Fixef ne için kullanılır, Fixef nedir, Fixef faydaları, Fixef ne ilacı, Fixef ne zaman kullanılır, Fixef kullananlar bilgilerini içerir.

Endikasyonlar

Duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı ve oral tedaviye yanıt veren değişik şiddetteki aşağıda belirtilen enfeksiyonlarda endikedir:

• Farenjit, tonsilit; Streptococcuspyogenes’etken olduğu,

• Akut otitis media; Penisiline hassas Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis ve Streptococcus pyogenes’m etken olduğu,

• Sinüzit; Penisiline hassas Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis’m etken olduğu,

• Alt solunum yollarında akut bronşitte; Penisiline hassas Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis ve Haemophilus influenzae’m. etken olduğu,

• Üriner sistemde akut komplike sistit ve üretritlerde; Escherichia coli, Proteus mirabilis ve Klebsiella türlerinin etken olduğu,

• Komplike olmayan gonore (Servikal/üretral ve rektal)