PANOSPORIN 50 mg 50 yumuşak jelatin kapsül Formu

Biem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Panosporin formu, Panosporin rengi, Panosporin kullanım şekli, Panosporin kullananlar, Panosporin şekli, Panosporin firması bilgilerini içerir.

3.   FARMASÖTİK FORMU

Yumuşak jelatin kapsül.

Berrak sıvı içeren, kahve rengi, yumurta biçiminde, yumuşak jelatin kapsüller.

PANOSPORİN, etkin madde siklosporinin, farmakokinetik parametreler arasındaki değişkenlikleri azaltan ve siklosporin maruziyetinin daha tutarlı bir emilim profili ve eş zamanlı besin alımından daha az etkilenen şekilde doz lineerliğini sağlayan, mikroemülsiyon prensibine dayanan bir farmasötik formdur.