PANOSPORIN 50 mg 50 yumuşak jelatin kapsül Kullananlar

Biem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.PANOSPORIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PANOSPORIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Siklosporin veya PANOSPORİN’in bu kullanma talimatının başında listelenen yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.
 • Aleıjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuza danışınız.

  PANOSPORIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Kanınızdaki potasyum düzeyleri yükselmişse ya da gut hastasıysanız,
 • Aşı yaptırmanız gerekiyorsa,
 • Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer otoimmün hastalık nedeniyle PANOSPORİN kullanacaksanız, tedavi başlamadan önce ve tedavi sırasında düzenli olarak böbrek fonksiyonunuz ve kan basıncınız kontrol edilmelidir.

  Eğer tedavi sırasında hipertansiyon gelişimi olursa ve kontrol edilemezse, tedavi durdurulmalıdır.

  Eğer sedef hastalığı (psöriyazis) ya da atopik dermatit tedavisi görüyorsanız ve yaşlı iseniz, doktorunuz size uygulanan PANOSPORİN tedavisini yakından izleyecek ve denetleyecektir. Sedef hastalığı nedeniyle PANOSPORİN tedavisi görüyorsanız, size bununla eş zamanlı olarak UVB-ışını ya da fototerapi uygulanmamalıdır.

  Doktorunuz şunları kontrol edecektir:

 • Kanınızdaki siklosporin düzeylerini (özellikle transplant hastalarında),
 • Tedavi boyunca düzenli olarak kan basıncınızı,
 • Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarınızı,
 • Kanınızdaki lipit (yağ) düzeylerini.
 • İmmün sistemi baskılayan ilaçlar, vücudunuzun enfeksiyonlara karşı savaşma yeteneğini etkileyebilir ve özellikle deri ve lenf sistemi olmak üzere, kanser gelişimi riskini artırabilir. Bu nedenle, uygun koruyucu giysiler giyerek ve sık olarak yüksek koruma faktörlü güneş kremleri uygulayarak güneş ışınlarına ve UV ışınlarına maruziyetinizi sınırlayınız.

  PANOSPORİN, vücudunuzdaki magnezyum miktarını azaltabilir. Bu nedenle, doktorunuz size, özellikle transplantasyon uygulanan durumlarda, ameliyattan hemen sonra kullanmanız için magnezyum takviyesi verebilir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PANOSPORIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PANOSPORİN greyfurt ya da greyfurt suyu, yüksek potasyum içeren gıda maddeleri (örneğin muz) veya fazla miktarda alkol ile birlikte alınmamalıdır, çünkü bunlar PANOSPORİN’in etkilerinde değişiklik oluşturabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer gebeyseniz ya da gebe kalmayı planlıyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz. Gebelikte PANOSPORİN kullanımı ile ilgili deneyim sınırlıdır. Genel olarak, PANOSPORİN gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Eğer bu ilacı kullanmanız gerekli ise, doktorunuz size bu ilacın gebelik sırasında kullanımıyla ilgili yarar ve riskleri açıklayacaktır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ve ya eczacınıza danışınız.

  PANOSPORİN tedavisi süresince emzirme önerilmez, çünkü PANOSPORİN’in etkin maddesi siklosporin anne sütüne geçer ve bebeğinizi etkileyebilir. Emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  PANOSPORİN’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine yönelik hiçbir özgül çalışma yapılmamıştır.

  PANOSPORIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  PANOSPORİN maltitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse PANOSPORİN’i almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  PANOSPORİN soya fasülyesi yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya aleıjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  PANOSPORİN, bazı ilaçların etkisini bozabilir / değiştirebilir.

  Eğer aşağıda belirtilen ilaçlarla eş zamanlı tedavi uygulamanız gerekiyorsa, doktorunuza danışınız:

  • Metotreksat (şiddetli romatoid artrit tedavisi için kullanılan bir ilaç),

  • Antibakteriyel aminoglikozid tipi ajanlar, amfoterisin B içeren antifungal (mantar hastalıklarına karşı etkili) ajanlar, siprofloksasin içeren antibakteriyel (bakterilere karşı etkili) ajanlar, melfalan içeren sitostatikler (hücrelerin çoğalmasını önleyen), trimetoprim içeren idrar yolu enfeksiyonu ajanları, zayıf analjezik (ağrı kesici) ilaçlar (nonsteroidal iltihap giderici ilaçlar) ve H2-reseptör antagonist tipi asit salgısı

  engelleyicileri (ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar) gibi böbrekleri etkileyebilecek diğer ilaçlar,

 • Özellikle makrolid tipi antibakteriyel ajanlar, azol tip antifungal ajanlar, oral kontraseptifler (ağız yolu ile alınan doğum kontrol ilaçlan), proteaz adlı enzim engelleyicileri, imatinib, kalsiyum antagonist (karşıt etki gösteren) tipi veya endotelin reseptör antagonisti tipi belirli kan basıncı düşürücü ajanlar ve belirli antikonvülzifler (kramplan önleyen ilaçlar) gibi PANOSPORİN’in kandaki konsantrasyonlannı artırabilecek ya da azaltabilecek ilaçlar,
 • Digoksin, kolşisin, HMG-CoA redüktaz inhibitörleri, prednizolon, etoposid, repaglinid ve potasyum tutucu ilaçlar ya da potasyum içeren ilaçlar.
 • PANOSPORİN, aynı zamanda, diğer immünosupresif (bağışıklık sistemini baskılayan) ajanlarla birlikte de kullanılır. Ancak bu ilacı takrolimus gibi kalsinörin inhibitörleri ile birlikte kullanmamanız gerekmektedir.

  Doktorunuz, diğer tıbbi tedavilere başlarken ya da bu tedavileri durdururken kanınızdaki siklosporin konsantrasyonlannı kontrol edebilir.