PANOSPORIN 50 mg 50 yumuşak jelatin kapsül Yan Etkileri

Biem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Panosporin yan etkileri, Panosporin etkileri, Panosporin zararları, Panosporin belirtileri, Panosporin uyarılar, Panosporin önlemler, Panosporin kilo aldırırmı, Panosporin zayıflatırmı, Panosporin zehirlenmesi, Panosporin cinsellik, Panosporin sorunlar, Panosporin uykusuzluk, Panosporin bağımlılık, Panosporin bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi PANOSPORIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu ilacın dozunun doktorunuz tarafından dikkatle ayarlanması gerekir. Fazla miktarlar böbreklerinizi etkileyebilir. Bu nedenle, özellikle transplantasyondan sonra düzenli olarak kan testleri yaptırmalı ve hastaneye kontrole gitmelisiniz. Böylece doktorunuzla tedaviniz hakkında konuşma ve yaşadığınız her türlü problemi bildirme şansına sahip olursunuz.

PANOSPORİN’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

10 hastanın en az l'inde görülebilir.

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Sıklığı bilinmeyen

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastanın birinden az görülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Çok yaygın:

 • Böbrek problemleri,
 • Yüksek kan basıncı,
 • Baş ağrısı,
 • Titreme,
 • Kanda lipit (kan yağlan, örneğin kolesterol) düzeylerinde artış.
 • Yaygın:

 • Uyuşukluk ya da karıncalanma,
 • İştah kaybı,
 • Hasta olma ya da kendini hasta hissetme,
 • Mide ağrısı,
 • İshal,
 • Diş etlerinde şişme,
 • Karaciğer problemleri,
 • • Kanda yüksek ürik asit ya da potasyum,

  • Düşük magnezyum düzeyleri,

 • Kas ağrıları ya da kramplar,
 • Vücutta tüylenme,
 • Yorgunluk.
 • Yaygın olmayan:

 • Nöbetler,
 • Zihin karışıklığı,
 • Dezoryantasyon (mekan ve zaman kavramları ile ilgili zihin karışıklığı),
 • Duyarlılıkta azalma,
 • Huzursuzluk,
 • Uykusuzluk,
 • Görme bozukluklan,
 • Körlük,
 • Koma,
 • Kısmi felç,
 • Uyum, eşgüdüm kaybı,
 • Kanda değişiklikler (örneğin, anemi),
 • Ciltte alerjik döküntü,
 • Şişme ya da kilo artışına neden olabilen vücutta su tutulumu.
 • Seyrek:

 • Kaslann kontrolünü sağlayan sinirlerde problemler,
 • Pankreasta iltihap,
 • Kanda yüksek şeker düzeyleri,
 • Kas zayıflığı,
 • Kas kaybı,
 • Kırmızı kan hücrelerinin yıkımı (bu yan etki böbrek problemleri ile ilişkili olabilir),
 • Kadınlarda adet döneminde değişiklikler,
 • Kadınlarda ve erkeklerde meme dokusunda hafif şişme.
 • Çok seyrek:

 • Kafa içi basıncının artması (benign intrakranial hipertansiyon) ile ilişkili olabilen gözün arka kısmında şişme ve görme bozuklukları.
 • İmmün sistemi zayıflatan diğer ilaçlar gibi siklosporin de vücudunuzun enfeksiyonlara karşı savaşma yeteneğini etkileyebilir ve özellikle deride olmak üzere tümörlere ve diğer habis hastalıklara neden olabilir. Görmede değişiklikler, koordinasyon kaybı, sakarlık, hafıza kaybı, konuşmada veya başkalarının söylediklerini anlamada zorluk ve kas güçsüzlüğü yaşarsanız, bunlar progresif multifokal lökoensefalopati adı verilen beyin enfeksiyonunun belirti ve semptomları olabilir.

  Eğer bunlardan biri sizi şiddetli bir biçimde etkilerse, bunu doktorunuza söyleyiniz.

  Yan etkilerin raporlanması