PANOSPORIN 50 mg 50 yumuşak jelatin kapsül Farmasötik Özellikleri

Biem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Propilen Glikol

Makrogolgliserol-Hidroksistearat

Propilenglikol Monolaurat

Jelatin

Maltitol-sıvı

Gliserol

Kırmızı Demir oksit (E 172)

Siyah Demir oksit (El72)

6.2. Geçimsizlikler

Yoktur.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklar Kontrolü Yönetmeliği’"ne uygun olarak imha edilmelidir.