OPTIRAY 240 steril apirojen 509mg/ml 50 ml enj.inf. sol. {Covidien} Formu

Covidien Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Optiray formu, Optiray rengi, Optiray kullanım şekli, Optiray kullananlar, Optiray şekli, Optiray firması bilgilerini içerir.

3.   FARMASÖTİK FORMU

:

Cam şişede, enjeksiyon ya da infüzyon için çözelti,

Renksiz ila soluk sarı renkte berrak çözelti.

Ozmolalite: 500 mOsm/kg Viskozite: 4,6 mPa.s (25°C’de)

Viskozite: 3,0 mPa.s (37°C’de)