OPTIRAY 240 steril apirojen 509mg/ml 50 ml enj.inf. sol. {Covidien} Farmasötik Özellikleri

Covidien Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.FARMASÖTİK ÖZELLİKLER Yardımcı Maddelerin Listesi

6
.

6
.

1

.

Trometamin hidroklorür Trometamin

Sodyum Kalsiyum Edetat

Hidroklorik asit yada Sodyum hidroksit (pH 6,0’dan-7,4’e)

Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

6
.

2

.

Başka hiçbir tıbbi ürün Optiray ile karıştırılmamalıdır.

Geçimlilik çalışmaları yapılmamışsa, bu tıbbi ürün başka tıbbi ürünler ile karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

6.3. Raf ömrü

: 3 yıl

Işıktan korumak için orijinal ambalajı içinde muhafaza ediniz. Gün ışığı ve röntgen ışınlarından koruyunuz. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Soğutmayınız/dondurmayınız. Optiray bir ay boyunca, hava dolaşımlı bir kontrast madde ısıtıcısında 37°C’de saklanabilir. Rengi değiştiği veya parçacıklar oluştuğu taktirde çözelti kullanılmamalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Optiray 240 tip I camdan (Ph.Eur.) yapılmış renksiz şişelerde ambalajlanmıştır. Şişeler 32 mm’lik latekssiz bromobutil lastik tıpalar ve sızdırmaz alüminyum kapaklarla kapatılmıştır.

Optiray 240 steril enjektabl çözelti içeren cam şişe, aşağıdaki ambalaj boyutlarında sunulmaktadır:

Cam Şişeler:

1 x 50 mİ

1 x 100 mİ

Tüm paket büyüklükleri satılmayabilir.

6.6. Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

İlaç çözeltisi, içinde parçacıklar varsa veya bir renk bozukluğu görülüyorsa,

kullanılmamalıdır. Çözeltide kristaller görülüyorsa, ambalajda bir hasar olup

olmadığına bakılmalıdır. Ambalajda hasar yoksa, kristaller ilacm oda ısısına

getirilmesiyle ve kuvvetle sallanarak çözülebilir.

Optiray tek dozluk ünitelerde sunulur. Yapılan incelemeden sonra kontrast maddenin kalan kısmı atılmalıdır.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”’lerine uygun olarak imha edilmelidir.