OPTIRAY 240 steril apirojen 509mg/ml 50 ml enj.inf. sol. {Covidien} İçeriği

Covidien Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Optiray içeriği, Optiray formülü, Optiray içerik, Optiray içindekiler, Optiray yardımcı maddeler, Optiray bileşenleri, Optiray Etken madde bilgilerini içerir.

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

OPTİRAY 240 steril enjektabl çözelti içeren cam şişe

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin
madde:

İoversol 509 mg/ml içerir. Bu da 240 mg/ml elementel iyota eşdeğerdir.

Sodyum Kalsiyum Edetat 20mg/100ml

pH ayarlaması gerektiğinde Sodyum hidroksit içerebilir.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.