OPTIRAY 240 steril apirojen 509mg/ml 50 ml enj.inf. sol. {Covidien} Ruhsat Bilgileri

Covidien Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

Covidien Sağlık A.Ş

8. RUHSAT NUMARASI

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

10.KÜB onay tarihi: