OPTIRAY 240 steril apirojen 509mg/ml 50 ml enj.inf. sol. {Covidien} Dozu

Covidien Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Optiray dozu, Optiray dozaj, Optiray doz aşımı, Optiray uygulama, Optiray kullanım şekli, Optiray kullanımı, Optiray kullanım süresi, Optiray açmı tokmu, Optiray nedir, Optiray ne için kullanılır, Optiray nasıl kullanılır, Optiray faydaları, Optiray etkileri, Optiray günde kaç kez, Optiray sabah mı akşam mı, Optiray fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Erişkinler: Önerilen dozaj çizelgesi

Prosedür Dozaj Maksimum Toplam Doz

Serebral Anyijografi

- Karotid veya vertebral arter 2-12 mİ

200 mİ 200 mİ

- Dört damarlı anjiyografı 20-50 mİ Tek doz gerekirse tekrarlanabilir.

IA DSA 5-80 mİ 250 mİ

Tek doz gerekirse tekrarlanabilir. Kontrast maddenin enjekte edildiği damarın akış

oranına dikkat edin.

Venografi 50-100 mİ 250 mİ

Her bir ekstremite için normal doz
50-100
ml’dir. Bazı durumlarda daha düşük veya yüksek dozlar gerekebilir. İnceleme sonrasında venöz sistem uygun bir sıvı (örn. serum fizyolojik çözeltisi) ile yıkanmalıdır. Ayrıca ekstremiteleri kontrast maddeden temizlemek için, masaj yapmak ve bacakları daha yüksek bir seviyede tutmak da faydalı olur.

İntravenöz Ürografi 65-100 mİ 200 mİ

Kötü görüntülemenin beklendiği, örn. yaşlı veya böbrek fonksiyonları azalmış hastalarda, doz 2-2,6 ml/kg vücut ağırlığına yükseltilebilir. İyi bir tanısal sonuç elde etmek için kontrast madde mümkün olduğunca hızlı uygulanmalıdır.

Baş CT 65-200 mİ 200 mİ

Vücut CT 35-200 mİ 200 mİ

Toplam vücut CT’sinde uygulama oranı, organlara göre değişmektedir. Optiray bolus olarak, kısa süreli infüzyonla veya her ikisinin kombinasyonuyla verilebilir. Bir bolus enjeksiyonunun normal dozu
30-100
ml’dir. Kısa süreli bir infüzyonun normal dozu
65-200
ml’dir.

Genel olarak dozaj, hastanın yaşına, ağırlığına, kalp debisine ve genel durumuna ve ayrıca incelenmesi gereken vasküler alanına bağlıdır. Dozaj, inceleme teknolojisine, enstrümental ekipmana ve seçilmiş iyot konsantrasyonuna da bağlıdır.

İntravasküler uygulanan iyotlu kontrast maddelerin enjeksiyondan önce ısıtılarak vücut sıcaklığına getirilmesi önerilir. Bütün radyopak kontrast ajanlarda olduğu gibi, yeterli görselleştirmeyi sağlayan muhtemel en düşük doz kullanılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan ya da kombine böbrek ve karaciğer hastalığı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır (bakınız bölüm 4.4).

Pediyatrik popülasyon:

Optiray 240’ın çocuklarda güvenlik ve etkinliği henüz bilinmemektedir. Bu nedenle bu tıbbi ürün, daha fazla veri elde edilene kadar çocuklarda kullanılmamalıdır. Serebral, periferik ve viseral anjiyografı ve intravenöz ürografıde, çocuklarda Optiray 300 kullanılabilir.

Geriyatrik popülasyon:

Dozaj erişkinlerdeki gibidir. Kötü görüntüleme beklenen durumlarda dozaj maksimuma çıkarılabilir.

Doz aşımı ve tedavisi

Tüm iyotlu röntgen kontrast maddelerinde olduğu gibi, Optiray’da da aşırı doz potansiyel olarak ölümcüldür ve solunum sistemiyle kardiyovasküler sistemi etkileyebilir. Tedavi semptomatik olmalıdır. Optiray’ı kandan temizlemek için diyaliz yapılabilir.