ONZYD 4 mg ağızda dağılan 10 tablet {8699369070018} Etkileşimi

Platin Kimya Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Onzyd etkileşimi, Onzyd etken madde, Onzyd yardımcı maddeler, Onzyd alkol, Onzyd etkileşim, Onzyd kullananlar, Onzyd dozu, Onzyd kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

ONZYD, kendisinin ya da diğer ilaçların metabolizmasını indüklediğinc veya inhibe ettiğine dair bir kanıt bulunmamaktadır. Spesifik çalışmalar ondasetronun alkol, temazepam, furosemid, tramadol veya propofol ile birlikte uygulandığında farmakokinetik etkileşim olmadığını göstermiştir.

Ondansetron çeşitli hepatik sitokrom P450 enzimleri aracılığıyla metabolize edilir: CYP3A4, CYP2D6 ve CYP1A2. Ondansetronu metabolize edebilen metabolik enzimlerin çokluğuna bağlı olarak enzim irıhibisyonu veya aktivitesinin azalması (örneğin CYP2D6’nın genetik eksikliği) normal olarak diğer enzimler tarafından telafi edilebilir ve genel ondasetron klerensinde veya doz rejiminde çok küçük veya önemsiz miktarda değişiklik olabilir.

Bitkisel ürünler ile etkileşim: St. John’s worth plazma ondansetron düzeylerini azaltabilir.

Fenitoin, karbamazepin ve rifampisin: Güçlü CYP3A4 indükleyicileriyle (örneğin fenitoin, karbamazepin ve rifampisin) tedavi edilen hastalarda oral ondansetron klerensi artmış ve ondansetron kan konsantrasyonları azalmıştır.

Tramadol: Küçük çalışmalardan sağlanan veriler ondansetronun tramadolün analjezik etkisini azaltabileceğini göstermektedir.