ONZYD 4 mg ağızda dağılan 10 tablet {8699369070018} Kullanımı

Platin Kimya Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.ONZYD nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Kemoterapi ve radyoterapi nedeniyle oluşan bulantı ve kusmanın tedavisinde tavsiye edilen doz, tedaviden 1 - 2 saat önce ağızdan alınan 4 mg'lık 2 tablet (8 mg) ve bunu takiben 12 saat sonra alınan 4 mg'lık 2 tablettir.

Daha sonra görülebilecek bulantı ve kusmanın önlenmesi için bu tedavi kürünü takiben 5 gün kadar günde 2 kez (12 saatte bir), 2'şer tablet (8 mg) alınmaya devam edilmelidir.

Ameliyat sorası oluşan bulantı ve kusmanın önlenmesi için tavsiye edilen doz, anesteziden 1 saat önce alınan 4 adet 4 mg'lık tablettir (16 mg).

Uygulama yolu ve metodu

ONZYD tableti dilinizin üzerine yerleştiriniz. Tablet hızla çözünür. Normal şekilde yutunuz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Kemoterapi ve radyoterapi nedeniyle oluşan bulantı ve kusmanın tedavisinde tavsiye edilen doz, kemoterapiden hemen önce, damar içi yolla verilen 5 mg/m2'lik tek dozdur, bunu takiben 12 saat sonra 4 mg'lık doz ağızdan alınır.

Daha sonra görülebilecek bulantı ve kusmanın önlenmesi için bu tedavi kürünü takiben 5 gün kadar günde 2 kez, 4 mg'lık doz alınmaya devam edilmelidir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda normal yetişkin dozu uygulanır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği: Böbrek hastalığı olanlarda normal yetişkin dozu uygulanır.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer hastalığınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. Hastalığınızın şiddetine göre ONZYD dozunun ayarlanması gerekebilir.

Eğer ONZYD 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ONZYD kullanırsanız

ONZYD' ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ONZYD'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir doz almayı unuttuysanız, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız. Daha sonra ilacınızı normal zamanında almaya devam ediniz.

ONZYD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.