ONZYD 4 mg ağızda dağılan 10 tablet {8699369070018} Farmasötik Özellikleri

Platin Kimya Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol

Sorbitol

Krospovidon

Kolloidal silikon dioksit

Mikrokristalize selüloz (E460)

Aspartam (E95 İ)

Çilek aroması

Sodyum stearil fumarat

6.2. Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

S

6.3. Raf ömrü

36 ay.

6.4.   Saklamaya yönelik Özel tedbirler

Bu ürün özel herhangi bir saklama koşulu gerektirmez.

Kendi ambalajı içinde, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

ONZYD 4 mg Ağızda Dağılan Tablet, 10 adet ağızda dağılan tablet halinde çift kat alumınyum blıster içinde, karton kutuda bulunmaktadır.

6.6.   Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel Önlemler

Kullanılmamış ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj veya Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olararak imha edilmelidir.