NEOTAB 40 mg 30 film tablet Yan Etkileri

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Neotab yan etkileri, Neotab etkileri, Neotab zararları, Neotab belirtileri, Neotab uyarılar, Neotab önlemler, Neotab kilo aldırırmı, Neotab zayıflatırmı, Neotab zehirlenmesi, Neotab cinsellik, Neotab sorunlar, Neotab uykusuzluk, Neotab bağımlılık, Neotab bırakma bilgilerini içerir.

4. Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NEOTAB’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu kullanma talimatındaki yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıstır.

Çok yaygın :10 hastanın en az 1 'inde görülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla

görülebilir. SeyrekÇok seyrek

:1,000 hastanın birinden az görülebilir. :10,000 hastanın birinden az görülebilir

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor Yaygın

 • Baş ağrısı, sersemlik hissi
 • Kabızlık, ishal
 • Yaygın olmayan

  Eğer alerjik reaksiyon belirtileri gözlemlerseniz, NEOTAB almayı kesiniz ve acilen doktorunuza başvurunuz. Belirtiler aşağıdakileri içerebilir:

 • Yüz, dudaklar, dil ve boğazınızda şişme (soluma ve yutkunmada güçlük ile birlikte)
 • Ürtiker (kurdeşen)
 • Diğer yaygın olmayan yan etkiler:

 • Ağız kuruluğu, tat alma bozukluğu
 • Bulantı, kusma, karında ağrı veya şişkinlik, gaz
 • Döküntü, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)
 • İştahsızlık
 • Bitkinlik
 • Seyrek

 • Seyrek jinekomasti (erkeklerde göğüslerde büyüme) vakaları bildirilmiştir ancak kontrollüklinik çalışmalarda sıklığı plasebodan daha yüksek bulunmamıştır
 • Çok seyrek

 • Hırıltılı solunum ve yutkunmada güçlük
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (anafilaksi, anjiyonörotik ödem, bronkospazm)
 • Agranülositoz, pansitopeni, lökopeni, trombositopeni, nötropeni gibi, kan hücresayılarında normalden farklılık ortaya çıkması
 • Depresyon, sinirlilik, huzursuzluk, çevreye uyum yeteneğinde bozulma (dezoryantasyon),zihin bulanıklığı, halüsinasyonu (olmayan şeyleri görme, duyma ya da hissetme) da içerengeri dönüşümlü ruhsal bozukluklar. Bu şikayetler genellikle ilacın kesilmesi ile ortadankaybolur.
 • Konvülsiyon, grand mal nöbet (sara nöbeti) (özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda),parestezi (dokunma duyusunda algılama bozukluğu), uyku hali veya uykusuzluk
 • NEOTAB’ın bulunduğu ilaç grubu olan H2 reseptör antagonistlerinin damardanuygulanması sonucu AV blok, QT intervalinde uzama (özellikle böbrek fonksiyonlarındabozukluk olan hastalarda) gibi kalp atım hızı düzensizlikleri
 • Kimi zaman ciddi olabilen akciğer enfeksiyonu (zatürre)
 • Karaciğer enzimlerinde anormallikler, hepatit, sarılık
 • Saç dökülmesi, Stevens Johnson sendromu/ kimi zaman fatal toksik epidermal nekrolizadı verilen ciddi cilt reaksiyonları
 • Eklem ağrısı, kas krampları
 • İktidarsızlık, libido azalması
 • Yan etkilerin raporlanması

  Baş ağrısı, baş dönmesi, diyare, bulantı, iştahsızlık ve flatulans gibi yan etkiler görülebilir.