NEOTAB 40 mg 30 film tablet Kullanımı

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.NEOTAB nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

NEOTAB’ı doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

Eğer doktor tarafından başka türlü önerilmemişse yetişkin hastalara aşağıdaki dozaj şekli uygulanır:

- Duodenal ülser ve gastrik ülser:

Önerilen doz 40 mg olup yatmadan önce bir defada alınır. Tedaviye 4-8 hafta süreyle devam edilmelidir. Süre, tedaviye alınan yanıta göre değişebilir. Ülserin tekrarlamasını önlemek için devam dozu gece yatmadan önce alınan 20 mg’dır.

 • Gastroözofageal reflü (GÖRH):
 • Hafif belirtilerin tedavisi için: Sabah 20 mg ve akşam 20 mg dozunda, 6-12 hafta süreyle kullanılabilir.

  Daha ciddi belirtilerin tedavisi için: Sabah 40 mg ve akşam 40 mg dozunda, 6-12 hafta süreyle kullanılabilir.

 • Zollinger-Ellison Sendromu ve multipl endokrin adenomalar gibi patolojik aşırı salgılama hallerinde:
 • Doz hastaya göre değişir, önerilen başlangıç dozu 6 saatte bir 20 mg'dır. Bazı hastalarda daha yüksek dozların kullanılması gerekebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  NEOTAB sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletleri bir bardak suyla (120 ml) birlikte çiğnemeden ya da ezmeden yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda ve 18 yaşın altındakilerde kullanımı önerilmez.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayarı gerekmez.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz ilacınızın dozunu sizin için özel olarak ayarlayacaktır.

  Eğer NEOTAB ’ın etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NEOTAB kullanırsanız

  NEOTAB’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ila konuşunuz.

  NEOTAB'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı almayı unutursanız endişe etmeyiniz, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alın. Eğer bir sonraki ilaç zamanınız çok yakınsa, o zamana kadar bekleyin ve tabletlerinizi normal şekilde almaya devam edin.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  NEOTAB ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  İlacınızı doktorunuzun belirttiği süre boyunca kullanmanız önemlidir.