NEOTAB 40 mg 30 film tablet Dozu

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Neotab dozu, Neotab dozaj, Neotab doz aşımı, Neotab uygulama, Neotab kullanım şekli, Neotab kullanımı, Neotab kullanım süresi, Neotab açmı tokmu, Neotab nedir, Neotab ne için kullanılır, Neotab nasıl kullanılır, Neotab faydaları, Neotab etkileri, Neotab günde kaç kez, Neotab sabah mı akşam mı, Neotab fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Duodenum Ülseri ve Ulcus Ventriculi’ de: Günde 1 defa (yatmadan önce) 40 mg Famotidin alınır. Sabah ve akşam olmak üzere günde 3 defa 20 olarak verilen Famotidin’ de aynı ölçüde etkilidir. Tedaviye 4-8 hafta devam edilmelidir. Endoskopik tetkik sonucunda hastanın daha kısa sürede iyileştiği görülürse tedavi süresi kısaltılabilir. Vakaların çoğunda 4 haftalık bir tedavi yeterli olmaktadır. 4 hafta sonunda iyileşme gerçekleşmezse Famotidin kullanımı 4 hafta daha sürdürülmelidir. Nüksleri önlemek içinde günde 1 defa (yatmadan önce) 20 mg Famotidin alınarak idame tedavisi uygulanır. Mide Ülserinde: Günde 1 defa (yatmadan önce) 40 mg Famotidin alınır. Tedaviye 4-8 hafta devam edilmelidir. Endoskopik tetkik sonucunda hastanın daha kısa sürede iyileştiği görülürse tedavi süresi kısaltılabilir. Refluks Ösofajitte: Günde 2 defa 20 mg Famotidin alınır. Tedavi 6 haftaya kadar sürdürülmelidir. Özofajit ile birlikte erozyon, ülserasyon ve reflüks ösofajitinin diğer semptomlarının mevcudiyetinde günde 2 defa 20-40 mg Famotidin verilmesi ve tedavinin 12 haftaya kadar sürdürülmesi tavsiye edilir. Zollinger-Ellison Sendromunda: Tedaviye 6 saatte bir 20 mg Famotidin verilerek başlanır. Giderek doz hastanın ihtiyacına göre ayarlanır. 6 saatte bir 160 mg’ a kadar Famotidin verilen vakalar mevcuttur.