NEOTAB 40 mg 30 film tablet Kullananlar

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.NEOTAB kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NEOTAB'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • NEOTAB’da bulunan famotidin veya yardımcı maddelerden herhangi birisine alerjiniz varsa
 • • Aynı ilaç grubundan (H2- reseptör blokerleri) başka ilaçlara karşı alerji geçirmişseniz

  NEOTAB'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Ağır böbrek yetmezliğiniz var ise. Bu durumda doktorunuz ilacınızı daha düşük dozda almanızı isteyebilir.

  • NEOTAB tedavisi ile sağlanacak belirtilerdeki iyileşme midede kötü huylu tümör olasılığını ortadan kaldırmaz. Bu nedenle NEOTAB tedavisine başlanmadan önce doktorunuz bu tür bir hastalık olasılığının ortadan kaldırılması için gerekli incelemeyi yapmalıdır.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  NEOTAB'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  NEOTAB’ın her bir dozu bir bardak su ile birlikte alınmalıdır. Doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe öğünlerle birlikte veya öğün aralarında alınmaları bakımından bir kısıtlama yoktur. Tabletleri parçalamayınız veya çiğnemeyiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NEOTAB’ı ancak doktorunuzun önerdiği durumlarda kullanmalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

  NEOTAB anne sütüne geçer. Emzirilen bebeğe zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir. Eğer emziriyorsanız NEOTAB kullanmayınız ya da emzirmeye ara veriniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  NEOTAB'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  NEOTAB’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  NEOTAB’ın genellikle diğer ilaçlarla birlikte kullanımında etkilenmesi beklenmez. Ancak kullandığınız bütün ilaçları yine de doktorunuza bildiriniz. Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanırken doktorunuza bildirmelisiniz:

 • Ketokonazol ve ıtrakonazol (mantar enfeksiyonları için kullanılır)
 • Probenesid (gut için kullanılır)
 • Atazanavir (HIV tedavisi için kullanılır)
 • Mide asidini nötralize eden ilaçlar (alüminyum hidroksit, magnezyum hidroksit gibi)
 • Sukralfat (mide ve on iki parmak barsağı ülserlerinde kullanılır)