NEOTAB 40 mg 30 film tablet Etkileşimi

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Neotab etkileşimi, Neotab etken madde, Neotab yardımcı maddeler, Neotab alkol, Neotab etkileşim, Neotab kullananlar, Neotab dozu, Neotab kullanımı bilgisini içerir.

Özellikle Neomisin, streptomisin, kanamisin gibi bazı antibyotiklerin az fakat belli depolarize olmayn blokaj etkileri vardır. Bu etkiler nöromüsküler blokajı şiddetlendirir. Bu sayılan antibyotikler kesinlikle endike oldukları zaman kullanılmamalıdırlar ve dozajlarına dikkatli ayarlama yapılması gerektiği unutulmamalıdır.
Lokal ve genel anestezikler, antiaritmik maddeler, nöromüsküler geçişte karışıklık doğuran diğerilaçlar dikkatlice kullanılmalıdır. Miyasteniya Gravis'li hastalarda neostigmin dozu buna uygun şekilde ayrlanmalıdır.