LIMSA 20 mg 60 film kaplı tablet Yan Etkileri

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Limsa yan etkileri, Limsa etkileri, Limsa zararları, Limsa belirtileri, Limsa uyarılar, Limsa önlemler, Limsa kilo aldırırmı, Limsa zayıflatırmı, Limsa zehirlenmesi, Limsa cinsellik, Limsa sorunlar, Limsa uykusuzluk, Limsa bağımlılık, Limsa bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Dikkat edilmesi gereken koşullar

Serotonin Sendromu ve Nöroleptik Malign Sendrom

Beyinde serotonin aktivitesini artırabilen ilaçlar Serotonin Sendromu denilen bir duruma sebep olabilir. Bu LİMSA’ nm çok seyrek gözlenen bir yan etkisidir. LİMSA’ nm beyinde serotonin aktivitesini artıran diğer ilaçlarla birlikte kullanımı, bu ciddi yan etki riskini artırabilir. Nöroleptik Malign Sendrom denilen diğer durum, zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçlann çok seyrek görülen bir yan etkisidir.

Serotonin Sendromu ve Nöroleptik Malign Sendromun semptomlan benzerdir. Genellikle aşağıdaki semptomlardan birkaçı gözlenebilir :

• Titreme

• Ani kontrol edilemeyen düzensiz hareketler

• Kas tutulması

• Devamlı hareket etme hissi

• Çok tedirgin veya sinirli hissetme

• Sıcak veya terli hissetmek

• Kalp hızında artış

Şiddeti artabilir ve bilinç kaybına kadar varabilir.

Bu semptomlar gözlenirse derhal doktorunuzla temasa geçiniz.

Akatizi

Bazı zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar içten gelen bir huzursuzluk duygusu ve hareketsiz duramamaya neden olabilir. Bu LİMSA’ nm nadir gözlenen bir yan etkisidir ve genellikle tedavinin ilk birkaç haftasında gözlenir.

Bu semptomlar gözlenirse en kısa zamanda doktorunuza bildiriniz.

Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

Çok yaygın    :    10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın    :    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek    :    1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek    :    10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilnmiyor    :    Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

• Hasta hissetme (bulantı)

• Cinsel dürtü veya seksüel fonksiyonda değişiklik

• Konsantrasyon bozukluğu

Yaygın yan etkiler

• İştah azalması

• Uyuyamama veya uykulu hissetme

• Tedirginlik

• Sersemlik

• Huzursuzluk

• Titreme

• Baş ağrısı

• Bulanık görme

• Esneme

• Ağız kuruluğu

• Kabızlık

• İshal

• Hasta hissetme (kusma)

• Terleme

• Zayıflama

• Anormal rüyalar (kabuslar dahil)

• Kilo alma

Kan testlerinde gözlenen yaygın yan etkiler

• Kolesterolde artış

Yaygın olmayan yan etkiler

• Vücudunuzda kolayca çürük oluşması veya deride ve ağız gibi nemli alanlarda alışılmadık kanamalar

• Zihin bulanıklığı

• Halüsinasyonlar (Gerçek olmayan görüntüler, hayaller görme ya da gerçek olmayan sesler duyma)

• Yüz dahil bütün vücutta kontrol edilemeyen kas hareketleri, titreme

•    Göz bebeğinin büyümesi

•    Kalp atışınızın (nabız) hızlanması

• Düşük kan basıncı (uzanma veya oturma pozisyonundan kalkınca sersemlik, baş dönmesi veya baygınlık)

• Deride döküntülü kızarıklık

• İdrarını yapamama

•    İdrar tutamama (Kontrol edilemeyen    idrar kaçırma)

•    Kan basıncında geçici artış veya düşüş

Seyrek yan etkiler

• Huzursuzluk duygusu ve hareketsiz duramama (akatizi)

• Kontrol edilemeyen heyecan, davranış veya abartılı hareketlilik (manik atak)

• Endişe, kaygı (anksiyete)

• Kişilik bozukluğu

•    Nöbetler

• Aniden beliren yoğun kaygı, bunaltı, korku karışımı nöbet (panik atak)

• Bacakları hareket ettirmek için karşı konulamayan dürtü (huzursuz bacak sendromu)

• Kadınlarda ve erkeklerde göğüsten anormal süt salgılanması

• Eklem ağrısı (artralji)

• Kas ağrısı (miyalji)

Kan testlerinde gözlenen seyrek yan etkiler

• Kanda sodyum düzeyinin azalması (özellikle yaşlılarda)

• Karaciğer enzimlerinde artış

• Prolaktin isimli hormonda artış Çok seyrek yan etkiler

•    Serotonin Sendromu

•    Deride kırmızı, kaşıntılı kabarıklıklar (ürtiker), yüzde, dudaklarda,    ağızda,    dilde    veya

boğazda şişme ve sonucunda yutmada veya nefes almada güçlük (anjiyoödem)

• Deri döküntüsü, kabarıklık ve küçük hedefler şeklinde görülen (merkezde koyu benekler ve etrafında daha açık bir alan ve sınırda koyu bir halka) eritema multiforme

•    Özellikle ağız, burun, göz ve genital organların çevresinde yaygın    kabarcıklı    döküntü

ve deride soyulma (Stevens Johnson sendromu)

• Vücudun büyük bölümünde yaygın kabarcıklı döküntü ve deride soyulma (toksik epidermal nekroliz)

•    Su tutulmasına neden olan hormon (ADH) miktarında artma

•    Glokom (gözde basınç artması ile gözlenen bir durum)

•    Sindirim sisteminde kanama (dışkıya geçen kan veya siyah dışkı)

•    Karaciğerde iltihaplanma (hepatit), bazen derinin ve göz aklarının    sararmasına    neden

olur (sarılık)

•    Kol/bacaklarda şişme

•    Ciltte gün ışığına karşı hassasiyet

• Herhangi bir cinsel isteğe bağlı olmaksızın ortaya çıkan sık ve uzun süreli ereksiyon hali (priapizm)

Kan testlerinde gözlenen çok seyrek yan etkiler

• Kan platel eti erinin sayısında azalma (kanın pıhtılaşmasına yardım eden hücreler)

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler:

•    İntihar ile ilgili düşünceler ve davranışlar

•    Kulak çınlaması

LİMSA tedavisi kesildiğinde gözlenen belirtiler

Zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçların bırakılması bazen istenmeyen semptomlara neden olabilir. Belirtiler genellikle tedavinin kesildiği ilk birkaç gün içinde gözlenir ve birkaç hafta içinde yok olur.

Eğer LİMSA tedavisini kesme ihtiyacı duyuyorsanız, doktorunuz dozu kademeli azaltarak ilacı kesecektir. Bu sayede etkilerin ortaya çıkması ve şiddetini azaltır.

LİMSA tedavisi kesildiğinde gözlenen yaygın belirtiler

• Sersemlik

• Karıncalanma, elektrik şoku hissi ve kulaklarda kalıcı gürültü (kulak çınlaması)

• Yoğun rüyaları kapsayan uyku bozuklukları

• Huzursuzluk hissi

• Baş ağrısı

LİMSA tedavisi kesildiğinde gözlenen yaygın olmayan belirtiler

• Huzursuz veya tedirgin hissetmek

• Hasta hissetmek (bulantı)

• Titreme

• Zihin bulanıklığı

• Terleme

• İshal

• Çarpıntı

• Duygusal dengesizlik

• Aşırı hassasiyet

• Görme bozuklukları

Yan etkilerin raporlanması