LIMSA 20 mg 60 film kaplı tablet Endikasyonları

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Limsa endikasyonları, Limsa tedavisi, Limsa ne işe yarar, Limsa neye yarar, Limsa ne için kullanılır, Limsa nedir, Limsa faydaları, Limsa ne ilacı, Limsa ne zaman kullanılır, Limsa kullananlar bilgilerini içerir.

Endikasyonlar

Yetişkinler Depresyon:

Tepkisel ve şiddetli depresyon ve anksiyetenin eşlik ettiği depresyon da dahil olmak üzere, tüm depresyon tiplerine ait semptomların tedavisinde endikedir. Başlangıçta yeterli cevap alınmasını takiben LİMSA ile tedaviye yeterli süre devam edilmesi depresyonun tekrarlamasını önlemede etkilidir.

Anksiyete Bozuklukları:

Obsesif kompülsif bozukluk (OKB) belirtilerinin tedavisi ve tekrarlamasının önlenmesi.

Agorafobi ile birlikte veya agorafobi olmaksızın Panik Bozukluğu semptomlannın tedavisi ve tekrarlamasının önlenmesi.

Sosyal Anksiyete Bozukluğu/Sosyal Fobi tedavisi.

Yaygm Anksiyete Bozukluğu semptomlarının tedavisinde ve tekrarlamasının önlenmesi.

Post Travmatik Stres Bozukluğu tedavisi.