LIMSA 20 mg 60 film kaplı tablet Farmasötik Özellikleri

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Susuz dibazik kalsiyum fosfat Povidon K30

Sodyum nişasta glikolat (tip A)

Magnezyum stearat Titanyum dioksit (El71)

6.2. Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

20 mg Paroksetin içeren 30 ve 60 tabletlik PVC/PVdC/Alüminyum blister ambalajlarda.

6.6. Beşeri Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği” “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğf’ne uygun olarak imha edilmelidir.