LIMSA 20 mg 60 film kaplı tablet Kontrendikasyonları

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Limsa Kontrendikasyonları, Limsa Sakıncaları, Limsa etkileri, Limsa alerji, Limsa kullanım alanları, Limsa zararları, Limsa belirtileri, Limsa kullanım süresi, Limsa kullanım şekli, Limsa etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

Paroksetine veya ilacm bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Tiyoridazin tek başma kullanıldığında, ‘torsades de pointes’ gibi ciddi ventriküler aritminin eşlik ettiği QT aralığının uzamasına ve ani ölüme yol açabilir.