LIMITEN 160 mg 98 film tablet { Neutec Inhaler } Endikasyonları

Neutec Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Limiten endikasyonları, Limiten tedavisi, Limiten ne işe yarar, Limiten neye yarar, Limiten ne için kullanılır, Limiten nedir, Limiten faydaları, Limiten ne ilacı, Limiten ne zaman kullanılır, Limiten kullananlar bilgilerini içerir.

Endikasyonlar

Hipertansiyon tedavisi.

6-18 yaş arasındaki çocuklar ve adölesanların hipertansiyonu ile yetişkinlerde esansiyel hipertansiyon tedavisinde endikedir.

Kalp yetersizliği (NYHA sınıflI, III ve IV).

Diüretikler, dijital ve anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri ya da beta-blokörler gibi (son ikisi birlikte olmaksızın); kalp yetersizliğinin standart tedavisini alan hastalardakullanılabilir; bu standart tedavilerin hepsinin birden uygulanması zorunlu değildir (bkz. Bölüm

5.1. ).

Miyokard infarktüsü sonrası

Miyokard infarktüsünden sonra sol ventrikül yetmezliğine ait belirtiler, semptomlar veya radyolojik kanıtlar ve/veya sol ventrikül sistolik disfonksiyonu gelişen, klinik bakımdan stabilhastaların yaşam süresinin uzatılmasında kullanılır (bkz. Bölüm 5.1.).