LIMITEN 160 mg 98 film tablet { Neutec Inhaler } Ruhsat Bilgileri

Neutec Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

7. RUHSAT SAHİBİ

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Dİ BlokKat:3

Esenler / İSTANBUL

Telefon: 0 850 201 23 23

Faks: 0 212 482 24 78

e-mail: bilgi@neutec.com.tr

8. RUHSAT NUMARASI

223/66

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsatlandırma tarihi: 23.02.2010 Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ