LIMITEN 160 mg 98 film tablet { Neutec Inhaler } Kontrendikasyonları

Neutec Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Limiten Kontrendikasyonları, Limiten Sakıncaları, Limiten etkileri, Limiten alerji, Limiten kullanım alanları, Limiten zararları, Limiten belirtileri, Limiten kullanım süresi, Limiten kullanım şekli, Limiten etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

• Valsartana veya LİMİTEN’nin yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırıduyarlılık.

• Şiddetli karaciğer yetmezliği, safra sirozu ve kolestazda.

• Anjiyotensin II reseptör blokerleri (ARBTer) veya anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE)inhibitörleri ile aliskirenin beraber kullanımı diyabetes mellitus veya böbrek yetmezliği(GFR < 60 ml/dak/1.73 m2 ) olan hastalarda kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.4 ve 4.5).

kontrendikedir.