LEVDAY 5 mg 20 efervesan tablet Uyarılar

İnventim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Levday uyarılar, Levday zararları, Levday önlemler, Levday riskler, Levday yan etkisi, Levday alerji, Levday alkol, Levday hamileler, Levday emzirme, Levday araç kullanımı, Levday fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uyarılar

Mevcut efervesan tabletlerin farmasötik şekli doz ayarlamasına İmkan tanımadığından, LEVDAY’in 6 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmez. Bu nedenle, 6 yaşın altındakiçocuklarda levosetirizinin pediyatrik formülasyonunun kullanılması önerilir.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Karşılaştırmalı klinik çalışmalar, levosetirizinin önerilen dozlarda kullanıldığında, zihinsel dikkati, refleksleri veya araç kullanma yeteneğini olumsuz etkilediğine dair herhangi bir bulgu ortayaçıkmamıştır. Ancak, levosetirizin kullanan bazı hastalarda somnolans, yorgunluk ve astenigörülebilir. Bu nedenle, araç kullanması gereken, potansiyel olarak tehlikeli aktivitelerde bulunanveya makine kullanmak zorunda olan hastalar, İlaca verdikleri yanıtı dikkate almalı ve dikkatliolmalıdırlar.