LEVDAY 5 mg 20 efervesan tablet Etkileşimi

İnventim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Levday etkileşimi, Levday etken madde, Levday yardımcı maddeler, Levday alkol, Levday etkileşim, Levday kullananlar, Levday dozu, Levday kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

Levosetrİz’ın üriner retansiyon riskini artırabilmeğinden, üriner retansİyonun (örn., omurilik lezyonu, prostatik hiperplazi) predispozan faktörleri bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

2 yaşın altındaki çocuk ve bebeklerde veri bulunmaması sebebiyle, bu popülasyonda kullanılması önerilmez.

LEVDAY aspartam (E 951) içermektedir. Fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fen il keton ürİsİ olan İnsanlar için zararlı olabilir.

LEVDAY her bir efervesan tablette 128,62 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

LEVDAY 1 mmol (39 mg)’dan daha az potasyum ihtiva eder; bu dozda potasyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Levosetirizin ile yapılmış etkileşim çalışması yoktur (CYP3A4 indükleyİcilerİ ile yapılan bir çalışma da yoktur). Levosetirizin’İn rasemat bileşiği olan setirİzin ile yapılan çalışmalarda, klinikteanlamlı advers etkileşimlerin (psödoefedrin, simetidİn, ketokonazol, eritromisin, azitromisin,glipizid ve diazepam ile) olmadığı gösterilmiştir. Teofıl’ın (günde bir kez 400 mg) ile yapılan çokdozlu bir çalışmada setirizin klerensinde küçük bir azalma (%16) gözlenmiş; ancak setirizin ilebirlikte uygulandığında teofılinin dağılımı değişmemiştir.

Ritonavir (günde İki kez 600 mg) ve setirizin (günde bir kez 10 mg) ile yapılan bir çoklu doz çalışmasında, setirizine maruziyet yaklaşık %40 artmış, setirizin ile birlikte uygulandığındaritonavirin dağılımı hafifçe azalmıştır (- %11).

Levosetirizin gıdalar ile birlikte alındığında emilim hızında azalma olmasına karşın emilim miktarı değişmemektedir.

Levosetirizin’in rasemat bileşiği olan setİrİzini’in alkolün etkisini artırmadığı gösterilmiş olsa da, hassas hastalarda, alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanlarının setirizin veya Levosetirizinile birlikte eş zamanlı kullanımının, santral sinir sistemi üzerine etkisi olabilir.