LEVDAY 5 mg 20 efervesan tablet Dozu

İnventim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Levday dozu, Levday dozaj, Levday doz aşımı, Levday uygulama, Levday kullanım şekli, Levday kullanımı, Levday kullanım süresi, Levday açmı tokmu, Levday nedir, Levday ne için kullanılır, Levday nasıl kullanılır, Levday faydaları, Levday etkileri, Levday günde kaç kez, Levday sabah mı akşam mı, Levday fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi:

6-12 yaş arası çocuklarda_______________________________________________________________________________________________

Önerilen günlük doz 5 mg’dır (1 efervesan tablet).

12 yaş ve üzeri ergenler ile yetişkinlerde Önerilen günlük doz 5 mg’dır (1 efervesan tablet).

Yaşlılarda

Orta-ağır şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanması önerilir (bkzBölüm “Böbrek yetmezliği").

İntermitan alerjik rinit (haftada 4 günden az ya da 4 haftadan kısa süren belirtiler) hastalığa ve öyküye göre tedavi edilir; belirtiler geçtiğinde tedavi kesilebilir ve belirtiler tekrar görüldüğündetedaviye yeniden başlanabilir. Persistan alerjik rinit durumunda (haftada 4 günden fazla ve 4haftadan uzun süren belirtiler), hastanın alerjenlere maruz kaldığı dönem boyunca tedavininsürdürülmesi önerilir. 5 mg levosetirizin ile klinik çalışmalar, 6 aylık bir tedavi dönemi içinmevcuttur. Kronik ürtiker ve kronik alerjik rinit için; rasemat’a (setirizine) ait bir yıla kadar klinikdeneyim mevcuttur.

Uygulama şekli:

LEVDAY bir bardak suda eritilip, bekletilmeden içilmelidir. Yemeklerle birlikte veya yemeklerden bağımsız olarak alınabilir. Günlük dozun tek seferde alınması önerilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Doz aralıkları, kişinin böbrek fonksiyonlarına göre bireyselleştirilir. Doz ayarlaması, aşağıdaki tablo uyarınca yapılır. Bu doz tablosunu kullanmak için, hastanın kreatinin klerensi (CLcr) ml/dakolarak hesaplanmalıdır. CLCr ml/dak değeri, serum kreatinin (mg/dl) değerlerinin aşağıdaki formüleuygulanmasıyla hesaplanır: .

[ 40-yaş (yıl) ] x ağırlık (kg)

CLcr =- (x 0.85 kadınlar için)

72 x serum kreatinin (mg/dl)

Böbrek Fonksiyon Bozukluğu olan Hastalar İçin Doz Ayarlaması:

Böbrek yetmezliği olan pediyatrik hastalarda doz, hastanın renal klerensi ve vücut ağırlığı göz Önüne alınarak bireysel olarak ayarlanmalıdır. Böbrek yetmezliği olan çocuklar için spesifik veribulunmamaktadır.

Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Böbrek yetmezliği ve kraciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması önerilmektedir (bkz., Bölüm"Böbrek yetmezliği ”).

Pediyatrik popülasyon:

2-6 yaş arası çocuklarda efervesan tablet formuyla doz ayarlaması mümkün değildir. Levosetirizin’in pediyatrik formülasyonunun kullanılması önerilir.

Geriyatrik popülasyon:

Bkz., Bölüm 4.2 Pozoloji ve Uygulama Şekli, Böbrek/Karaciğer yetmezliği.

Doz aşımı ve tedavisi

Semptomlar

Doz aşımının belirtileri erişkinlerde uyuşukluk; çocuklarda ise önce ajitasyon ve huzursuzluk, ardından da uyuşukluk olabilir.

Tedavi:

Levosetİrİzinin bilinen belirli bir antidotu yoktur.

Doz aşımı söz konusuysa, semptomatik veya destekleyici tedavi önerilir. İlaç alındıktan sonra kısa bir süre geçmişse, mide lavajı düşünülmelidir. Levosetirİzin, vücuttan hemodiyaliz İle etkili birşekilde atılamaz.