KADCYLA 160 mg IV inf. çözelti konsantresi için toz içeren flakon Kullanımı

Roche Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.KADCYLA nasıl kullanılır ?

-    Vücut ağırlığınızın her kilogramı başına 3.6 mg KADCYLA verilecektir.

-    İlk infüzyon, 90 dakika boyunca verilecektir. Bu infüzyon uygulanırken ve ilk dozun ardından en az 90 dakika boyunca, herhangi bir yan etki oluşmasına karşı bir doktor veya hemşire tarafından izleneceksiniz.

-    İlk infüzyonun iyi tolere edilmesi halinde, bir sonraki infüzyon 30 dakika boyunca verilebilir. Bu infüzyon uygulanırken ve dozun ardından en az 30 dakika boyunca, herhangi bir yan etki oluşmasına karşı bir doktor veya hemşire tarafından izleneceksiniz.

-    Size uygulanacak toplam infüzyon sayısı, tedaviye verdiğiniz yanıta bağlıdır.

-    Yan etkilerin oluşması durumunda, doktorunuz dozunuzu düşürerek tedaviye devam edebilir, sonraki dozu erteleyebilir veya tedaviyi sonlandırabilir.

Uygulama yolu ve metodu

KADCYLA, size bir hastanede veya klinikte doktor veya hemşire tarafından verilecektir:

-    Damara damlatma şeklinde verilir (intravenöz infüzyon).

-    3 haftada bir kez, bir infüzyon şeklinde uygulanır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

KADCYLA, 18 yaşından küçük bireyler için önerilmemektedir. Bunun nedeni, bu yaş grubunda nasıl etki gösterdiğine dair bilgi bulunmamasıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda kullanım ile ilgili doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer KADCYLA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KADCYLA kullanırsanız

KADCYLA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KADCYLA'i kullanmayı unuttuysanız

KADCYLA randevunuzu unutursanız veya kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede başka bir randevu alınız. Sonraki planlanmış randevunuza kadar beklemeyiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KADCYLA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuzla konuşmadan bu ilacı kullanmayı bırakmayınız.