KADCYLA 160 mg IV inf. çözelti konsantresi için toz içeren flakon İçeriği

Roche Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Kadcyla içeriği, Kadcyla formülü, Kadcyla içerik, Kadcyla içindekiler, Kadcyla yardımcı maddeler, Kadcyla bileşenleri, Kadcyla Etken madde bilgilerini içerir.

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KADCYLA 160 mg I.V. infüzyonluk çözelti konsantresi için toz içeren flakon Steril

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

İnfüzyonluk çözelti konsantresi tozu içeren 160 mg tek kullanımlık flakon, sulandırıldıktan sonra 20 mg/mL trastuzumab emtansinden 8 mL sağlamaktadır (bkz. Bölüm 6.6).

Trastuzumab emtansin bir antikor ilaç konjugatıdır ve bir mikrotübül inhibitörü olan DMl’e stabil bir tiyoeter bağlayıcı MCC (4-[N-maleimidometil] siklohekzan-l-karboksilat) yoluyla kovalent olarak bağlanan, memeli (Çin hamster yumurtalığı) hücre süspansiyon kültüründen üretilmiş bir hümanize IgGl monoklonal antikor olan trastuzumabı içerir.

Yardımcı maddeler

Sukroz    60mg/mL

Sodyum hidroksit    0.45mg/mL

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler detay bilgisi için tıklayınız.