FIXEF-DT 400 mg disperse olabilen 10 tablet Uyarılar

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Fixef uyarılar, Fixef zararları, Fixef önlemler, Fixef riskler, Fixef yan etkisi, Fixef alerji, Fixef alkol, Fixef hamileler, Fixef emzirme, Fixef araç kullanımı, Fixef fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uyarılar

Başka ilaçlara aşırı duyarlı oldukları bilinen hastalarda FİXEF - DT disperse olabilen tablet dikkatli kullanılmalıdır. Özellikle penisilinlerle sefalosporinler arasmda kısmi çapraz alerjenisite olduğu bilindiğinden, penisiline alerjisi olduğu bilinen hastalarda sefalosporin kullanırken dikkatli olunmalıdır. Her iki gruba giren ilaçlara bağlı olarak aleıjik ve anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. FİXEF - DT kullanımı sırasında alerjik bir reaksiyon görülürse, ilacın alımına son verilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.

2 "

Ağır böbrek yetmezliği (kreatin klirensi <10 mL/dakika/1.73 m ) olan hastalarda FIXEF - DT dikkatli kullanılmalıdır.

Ciddi kütanoz advers reaksiyonlar

Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu gibi ciddi kütanoz advers etkiler sefiksim kullanan bazı hastalarda bildirilmiştir. Ciddi kütanoz advers reaksiyonlar olduğunda sefiksim kesilmeli ve uygun tedavi ve/veya önlemler uygulanmalıdır.

FİXEF - DT’nin uzun süre kullanımı duyarlı olmayan mikroorganizmaların gelişmesine yol açabilir. Diğer geniş spektrumlu oral antibiyotiklerde olduğu gibi, kullanımı sırasında kolondaki normal bakteri florası değişerek Clostridium gelişimi görülebilir. FİXEF - DT kullanımı sırasında ağır diyare hali görülürse ilacın alımına son verilmelidir.

Psödomembranöz kolitis tedavisi; sigmoidoskopi, uygun bakteriyolojik çalışmalar, sıvı elektrolit ve protein süplementasyonunu içermelidir. Eğer kolit tablosunda ilacı kestikten sonra düzelme olmazsa ya da semptomlar şiddetli ise oral vankomisin C. difficile tarafından oluşturulan antibiyotik bağımlı psödomembranöz kolitte ilk seçilecek ilaçtır. Diğer kolit nedenleri ekarte edilmelidir.

Yardımcı madde olarak kroskarmeloz sodyum içermektedir. Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mgj’dan az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Boyar madde olarak lake sunset yellow (gün batımı sarısı) içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Sefiksimin araç ve makine kullanımı üzerine doğrudan bir advers etkisi olduğunu düşündürecek bir bilgi yoktur. Bununla birlikte, altta yatan hastalık ya da sefiksimin bazı yan etkileri (örn. gastro-intestinal rahatsızlık) araç ve makine kullanımını etkileyebilir.