ESLONG 10 mg 90 efervesan tablet Kullanımı

İnventim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.ESLONG nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ESLONG'u her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Depresyon

Normal olarak önerilen ESLONG dozu günde bir defa alınan 10 mg'dır. Doktorunuz tarafından doz günde maksimum 20 mg'a çıkartılabilir.

Panik bozukluk

Günde 10 mg'lık doza geçilmeden önce, ilk hafta boyunca ESLONG'un günde 5 mg'lık başlangıç dozu uygulanmalıdır. Daha sonra doktorunuz tarafından doz günde maksimum 20 mg'a çıkartılabilir.

Sosyal anksiyete bozukluğu

Normal olarak önerilen ESLONG dozu günde bir defa alınan 10 mg'dır. Doktorunuz, sizin ilaca vereceğiniz cevaba göre, dozu günde 5 mg'a düşürebilir veya maksimum 20 mg'a çıkartabilir.

Yaygın kaygı bozukluğu

Normal olarak önerilen ESLONG dozu günde bir defa alınan 10 mg'dır. Doktorunuz tarafından doz günde maksimum 20 mg'a çıkartılabilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Normal olarak önerilen ESLONG dozu günde bir defa alınan 10 mg'dır. Doktorunuz tarafından doz günde maksimum 20 mg'a çıkartılabilir.

Tedavi süresi

Kendinizi daha iyi hissetmeye başlamanız birkaç hafta alabilir. Durumunuzda herhangi bir gelişme hissetmeye başlamanız zaman alsa da ESLONG'u kullanmaya devam ediniz.

Doktorunuzla konuşmadan ilacınızın dozunu değiştirmeyiniz.

Doktorunuz önerdiği sürece ESLONG kullanmaya devam ediniz. Eğer tedavinizi çok çabuk durdurursanız, belirtileriniz geri gelebilir. Tedavinizin kendinizi iyi hissettikten en az 6 ay sonrasına kadar devam etmesi önerilir.

Uygulama yolu ve metodu

Günde tek doz olarak, besinlerle birlikte veya öğün aralarında kullanılabilir. ESLONG bir bardak suda (150 ml) eritilerek içilir. Suda çözülerek kullanıma hazırlanan ilaç bekletilmeden içilmelidir. Efervesan tabletler çiğnenmemeli ve yutulmamalıdır.

Çocuklarda kullanımı

ESLONG, normalde çocuklara ve adolesanlara verilmemelidir. Daha fazla bilgi için lütfen "Bölüm 2. ESLONG'u Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler" bölümüne bakınız

Yaşlılarda kullanımı

Normal olarak önerilen ESLONG başlangıç dozu günde bir defa alınan 5 mg'dır.

Özel kullanım durumları

Karaciğerinizde bir sorun varsa doktorunuz tedaviye ilk iki hafta için başlangıç dozu olarak 5 mg ile başlayıp dozu günde 10 mg'a yükseltebilir.

Böbrek yetmezliği:

Hafif ve orta dereceli böbrek fonksiyonu bozukluğu olanlarda doz ayarlaması gerekmez. Böbrek fonksiyonu ciddi olarak azalmış hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Eğer ESLONG'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ESLONG kullanırsanız

ESLONG'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konusunuz.

Herhangi bir rahatsızlık belirtisi hissetmeseniz de bunu mutlaka yapınız. Aşırı dozun bazı belirtileri; sersemlik, titreme, huzursuzluk, konvulsiyon, koma, bulantı, kusma, kalp ritminde değişiklik, kan basıncının azalması ve vücut sıvı/tuz dengesinde değişimdir. Doktor veya hastaneye giderken ilaç kutusunu yanınıza alınız.

ESLONG'i kullanmayı unuttuysanız

Bir dozu almayı unutursanız ve yatmadan önce hatırlarsanız ilacınızı derhal alınız. Ertesi gün her zamanki gibi devam ediniz. Geceleyin veya ertesi gün hatırlarsanız unutulmuş dozu atlayınız ve her zamanki gibi devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ESLONG ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz söyleyene kadar ESLONG kullanımını durdurmayınız. Tedaviniz tamamlandıktan sonra, ESLONG'u, birkaç haftalık sürede, dozu dereceli olarak azaltarak bırakmanız tavsiye edilir.

Yaşlılarda kullanımı

Birçok kişide bu semptomlar hafiftir ve birkaç hafta içinde kendiliğinden ortadan kalkar. Bununla birlikte, bazı hastalar daha yoğun hissederler veya daha uzun süreli (2-3 ay veya daha fazla) kalabilir. Eğer ESLONG kullanımını durdurduktan sonra şiddetli çekilme belirtileri görüyorsanız lütfen doktorunuza danışınız. Doktorunuz ilacınızı tekrar kullanmaya başlamanızı ve bu defa çok daha yavaş bırakmanızı isteyebilir.

Çekilme belirtileri: sersemlik hissi, iğne batması hissi, yanma hissi, (daha az yaygın) elektrik şoku hissi (baş dahil), uyku bozuklukları (kabuslar, uyuma zorluğu), endişeli hissetme, baş ağrısı, bulantı, terleme (gece terlemeleri dahil), huzursuz hissetme, titreme, şaşırma hissi, duygusal ve aşırı duyarlı hissetme, ishal, görme bozuklukları, kalp atışlarında hızlanma.