CARBOPLATIN TEVA 150 mg/15 ml liyofilize enj. flakon Kullanımı

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.CARBOPLATIN TEVA nasıl kullanılır ?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Normal olarak CARBOPLATİN-TEVA ayda bir kez infüzyon şeklinde uygulanacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

CARBOPLATİN-TEVA, size uzman bir doktor tarafindan, toplardamar içine uygulama yolu ile verilecektir.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda CARBOPLATİN-TEVA kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

65 yaşın üstündeki hastalarda hastanın fiziksel durumuna bağlı olarak ilk ve sonraki tedavi kürleri sırasında dozaj ayarlaması gerekebilir.

Özel kullanım durumlan:Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Kreatinin klerens değerleri <60 mL/dk. olan hastalar, şiddetli miyelosüpresyona (kemik iliğinin baskılanması) yönelik daha yüksek risk altındadır.

Kreatinin klerensi dakikada 15 mL veya daha az olan hastalarda karboplatin kullanımına ilişkin tedavi tavsiyesine olanak verecek yeterli veriler mevcut değildir.

Eğer CARBOPLATİN-TEVA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CARBOPLATIN TEVA kullanırsanız

Doktorunuz, durumunuza göre size doğru dozun verilmesini sağlayacaktır. Fazla kullanım durumunda, yan etkilerde artış yaşayabilirsiniz. Doktorunuz, bu yan etkiler için tedavi uygulayacaktır.

CARBOPLATİN-TEVA için özel bir antidot (zehirlenmede toksik etkiyi önleyici ilaç) yoktur.

CARBOPLATİN-TEVA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CARBOPLATIN TEVA'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CARBOPLATİN-TEVA ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler: