CARBOPLATIN TEVA 150 mg/15 ml liyofilize enj. flakon Dozu

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Carboplatin dozu, Carboplatin dozaj, Carboplatin doz aşımı, Carboplatin uygulama, Carboplatin kullanım şekli, Carboplatin kullanımı, Carboplatin kullanım süresi, Carboplatin açmı tokmu, Carboplatin nedir, Carboplatin ne için kullanılır, Carboplatin nasıl kullanılır, Carboplatin faydaları, Carboplatin etkileri, Carboplatin günde kaç kez, Carboplatin sabah mı akşam mı, Carboplatin fazla alınırsa bilgilerini içerir.

İnravenöz kullanım içindir. Hidrasyon gerekmediği için ayakta tedavi gören hastalara verilebilir.
Carboplatin özellikle ikinci sırada bir kemoterapi şeklinde ugulanacağından cisplatin almış bulunan hastalara ilk doz verilirken bilhassa tedbirli davranılmalıdır. Zira bu hastaların renal fonksiyonlar hasar görmüş olabilir.
Daha önce tedavi görmemiş renal fonksiyonları normal çalışan hastalara önerilen doz çabuk enfüzyon halinde ve bir defa verilmek üzere 40mg/m2 olup bunun dört hafta geçirdikten sonra tekrarlanması gerekmektedir. Dozaj düzenlemeleri hematolojik parametrelere dayandırılmalıdır.
Düşük performans durumu (DCOG-Zubrod 2-4, Karnofsky 80'in altında), yaşın 65'in üstünde olduğu ve önceden yoğun miyelosupressif tedavi görülmesi gibi risk faktörleri bulunan hastalara dozun %20-25 eksiği ile verilmesi önerilir.
NOT: aluminyum komponentleri carboplatin ile biraraya gelince reaksiyona girer ki bu bakumdan aliminum içeren iğne veya inranevöz enfüzon takımları carboplatin solüsülasyonun hazırlanmasında ve ya varilmesinde asla kullanılmamalıdır. Zira bunların birbirine etkilemesi ve bunun sonucunda siyah bir çökerti oluşması söz konusudur.
Endiksiyon için carboplatin liyofilize tozu enjekte edilmek üzere uygun miktarda su %5 desktroz ve ya%0,9 sodyum klorür ile 10mg/ml (beher 150 mg'a 15 ml seyreltici) yoğunluğu olan bir solüsyon yapılacak şekilde yeniden oluşturulabilir. Daha sonra solüsyonu 0.5 mg/ml düzeyine kadar bir yoğunluğa düşürmek üzere seyreltmek için desktroz veya izotonik su kullanılabilir.
Formülasyon antibakteriyel koruyucular içermediğinden hazırlandıktan 8 saat sonra solüsyonun atılması önerilir.

İlacın uygulanması ve imhası: Hücreler için zehirli olabilecek tüm preparatlarda olduğu gibi, emniyetli kullanım ve imhada özel önlemler alınmalıdır. İlacı yalnız eğitilmiş personel hazırlamalıdır. Bu işte hamile kadınlar asla çalıştırılmamalıdır. Bu iş belirli bir yerde ve ideali dikey laminer akış kabininde (biological safety cabinet - class ll ) disposibıl plastik arkalı absorban kağıt ile çalışma yüzeyi kaplamış olarak yapılmalıdır. P.V.C eldiven, emniyet gözlüğü, disposibıl tulum ve maskeler gibi uygun elbiseler giyilmelidir. Gözle temas halinde normal bol su veya izotonik su ile yıkanmalıdır. Tüm şırınga ve setlerde luer - lock tertibatı kullanmalıdır. Geniş çaplı iğne ve pompalı iğne kullanmak suretiyle aerosol oluşumu azaltılabilir. Hücreler için zehirli olabilecek ilaçlarla temasa gelen ve artık kullanılmayacak her tür malzeme, iğne, enjektör, küçük şişe ve benzeri tecrid edilerek ağzı çifte yapıştırılmalı polietilen torbalara konmalı ve 1000 C veya daha fazla sıcaklıkta yakılmalıdır. Sıvı artıklar da bol su ile yıkanabilir.