CARBOPLATIN TEVA 150 mg/15 ml liyofilize enj. flakon Kullananlar

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.CARBOPLATIN TEVA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CARBOPLATIN TEVA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CARBOPLATİN-TEVA’nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Tedavi sırasında bebeğinizi emzirme mel is iniz.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkilere ilişkin çalışma gerçekleştirilmemiştir.

Bununla birlikte, CARBOPLATİN-TEVA bulantı, kusma, görme    anormallikleri    ve

ototoksisiteye yol açabileceğinden, hastalar bu olayların araç veya makine kullanımı üzerindeki potansiyel etkisi konusunda uyarılmalıdır.

CARBOPLATIN TEVA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

CARBOPLATİN-TEVA sarı humma aşısıyla birlikte kullanılmamalıdır.

CARBOPLATİN-TEVA’nın canlı (ateüe) aşılar ile kombinasyonu tavsiye edilmez.

CARBOPLATİN-TEVA’nın fenitoin (çeşitli tipte havale ve nöbetleri tedavi etmek için kullanılır) ile kombinasyonu tavsiye edilmez.

CARBOPLATİN-TEVA’nın aminoglikozidler (antibiyotikler) veya kıvrım diüretikleri (idrar söktürücüler) ile birlikte verilişi, böbreklerde ya da kulağın duyma ile denge fonksiyonlarında hasara yol açabilir.

CARBOPLATİN-TEVA’nın kemik iliğinde kan hücre oluşumunu etkilediği bilinen ilaçlarla birlikte kullanılması tavsiye edilmez.