ADACEL POLIO 0.5 ml IM enj. için sus. içeren kul.haz.ENJ. Saklanması

Sanofi Pasteur Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Adacel Polio saklanması, Adacel Polio muhafazası, Adacel Polio soğuk, Adacel Polio nem, Adacel Polio karanlık, Adacel Polio ambalaj, Adacel Polio çocuklardan saklanması, Adacel Polio son kullanma tarihi, Adacel Polio firması, Adacel Polio kullanma talimatı, Adacel Polio üretici firma bilgilerini içerir.

5.ADACEL POLIO'in saklanması

ADACEL POLIO'yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ürünü +2°C ila +8°C arasında buzdolabında saklayınız. Aşı kesinlikle dondurulmamalıdır. Aşı donmuş ise çözüp kullanmayınız. Aşı donmuş ise imha ediniz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ADACEL POLIO'i kullanmayınız.

Eğer renk değişikliği veya yabancı maddelerin varlığını fark ederseniz, ADACEL POLIO'yu kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ADACEL POLIO'yu şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:

Sanofi Pasteur Aşı Tic. AŞ Büyükdere Caddesi No: 193 Kat:3 Levent 34394 Şişli-İstanbul / Türkiye

Üretici:

Sanofi Pasteur SA 2. avenue Pont Pasteur 69007 Lyon-Fransa

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU AŞIYI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR

Parenteral biyolojik ürünler uygulanmadan önce dış kaynaklı partiküllü madde ve/veya renk değişikliği açısından görsel olarak incelenmelidir. Herhangi birisinin görülmesi durumunda, aşı kullanılmamalıdır.

Aşının normal görünümü, saklama sırasında çökelti olabilecek bulanık beyaz süspansiyondur. Aşıyı uygulamadan önce süspansiyonu birörnek şekilde dağıtmak için kullanıma hazır enjektörü iyice çalkalayınız.

Ayrı olan iğne, iğnesiz kullanıma hazır enjektörün ucuna sıkıca itilmeli ve 90 derece döndürülmelidir.

0,5 mL'lik bir doz aşı içeren enjektörün tümünü enjekte ediniz. Bu aşı hiçbir zaman damar içi (intravenöz) yoldan uygulanmaz.

1Difteri, tetanoz, boğmaca ve/veya çocuk felcine karşı daha önceden yapılmış bir aşılamadan sonra aşağıdaki tepkilerden (reaksiyon) herhangi birini yaşamışsanız:

-Bir alerjik tepki, özellikle ciddi bir alerjik tepki,

-Daha önceki bir boğmaca aşısı uygulamasını izleyen bir hafta içinde beyni etkileyen şiddetli bir tepki,