URSOGEP 250 mg 100 kapsül Uyarılar

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Ursogep uyarılar, Ursogep zararları, Ursogep önlemler, Ursogep riskler, Ursogep yan etkisi, Ursogep alerji, Ursogep alkol, Ursogep hamileler, Ursogep emzirme, Ursogep araç kullanımı, Ursogep fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uyarılar

URSOGEP doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

Tedavinin ilk üç ayında, karaciğer fonksiyon testleri [AST (SGOT), ALT (SGPT) ve y-GT] 4 haftalık aralıklarla, daha sonra 3 ayda bir kez olmak üzere hekim tarafından kontroledilmelidir. Bu izlem, primer biliyer siroz için tedavi edilen hastaların tedaviye yanıt veripvermeyeceğini hızlı bir şekilde göstermekle beraber özellikle ileri aşamalardaki hastalardaherhangi bir karaciğer fonksiyon bozukluğunun erken teşhisini sağlayacaktır.

İleri evre biliyer sirozun tedavisinde kullanıldığında; Çok seyrek vakalarda hepatik sirozun dekompansasyonu görülebilir. Tedavi kesildiğinde kısmen geri döner.

Kolesterol safra taşlarının eritilmesinde:

Tedavinin ilerlemesini değerlendirmek ve taşlardaki kalsifıkasyonu zamanında belirlemek için safra taşının boyutuna bağlı olarak, tedavinin başlamasından 6-10 ay sonra oralkolesistografı ile safra kesesi görülmeli; ayakta ve yatarak ultrasonografık inceleme iletıkanıklık açısından izlenmelidir.

URSOGEP, safra kesesi X-ışını görüntülemesinde görülemeyen veya kalsifıye safra kesesi taşı olan, safra kesesi kontraktilitesi bozuk ya da sık biliyer kolik atakları geçiren hastalardakullanılmamalıdır.

Hastada ishal ortaya çıkarsa doz azaltılmalı, ishal devam ederse tedavi sonlandırılmalıdır. URSOGEP’in boyar madde olarak içerdiği azorubin alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz bir etkisi gözlenmemiştir.