URSOGEP 250 mg 100 kapsül Gebelik

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Ursogep gebelik kategorisi B'dir. Ursogep hamilelik kategorisi, Ursogep gebelik kategorisi, Ursogep emzirme, Ursogep anne sütüne geçer mi, Ursogep laktasyon, Ursogep hamilelerde kullanımı, Ursogep ve bebek, Ursogep kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: B’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Cinsel yönden aktif olan kadınlar, tedavi süresince etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdırlar.

Hormonal olmayan doğum kontrol yöntemleri veya düşük doz östrojen içeren doğum kontrol ilaçları önerilir. Safra taşının eritilmesi için URSOGEP alan hastalar, hormonal doğumkontrol ilaçları safra taşı oluşumunu kolaylaştırabildiğinden, hormonal olmayan etkili birdoğum kontrol yöntemi kullanılmalıdır.

Gebelik dönemi

Açıkça gerekli olmadıkça gebelik döneminde ursodeoksilik asit kullanılmamalıdır.

Tedaviye başlanmadan önce gebelik söz konusu olmadığından emin olunmalıdır.

Sınırlı sayıda ursodeoksilik asite gebelikte maruz kalma olgularından gelen veriler, ursodeoksikolik asidin gebelik üzerinde ya da fetüsün/yeni doğan çocuğun sağlığı üzerindeadvers etkileri olduğunu göstermemektedir. Bugüne kadar herhangi önemli bir epidemiyolojikveri elde edilmemiştir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, üreme toksisitesininbulunduğunu göstermiştir (bkz. bölüm 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel riskbilinmemektedir.

Gebe kadınlara verilirken dikkatli olunmalıdır. Ursodeoksilik asidin gebeliğin ilk üç ayında kullanılmasına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Laktasyon dönemi

Ursodeoksikolik asidin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Ursodeoksikolik asidin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmıştır. Emzirmenin durdurulupdurdurulmayacağına ya da URSOGEP tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedavidenkaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından zararı veURSOGEP tedavisinin anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Emzirme sırasında kullanılmamalıdır. Eğer tedavi gerekliyse, bebek sütten kesilmelidir.

Üreme yeteneği/F ertilite

Ursodeoksikolik asidin sıçanlarda fertilite üzerinde etkisi olmamış ve nesillerin peri/post natal gelişimini etkilememiştir. İnsanlarda ise üreme yeteneği/fertilite üzerine etkisibilinmemektedir.