URSOGEP 250 mg 100 kapsül Etkileşimi

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Ursogep etkileşimi, Ursogep etken madde, Ursogep yardımcı maddeler, Ursogep alkol, Ursogep etkileşim, Ursogep kullananlar, Ursogep dozu, Ursogep kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

URSOGEP, kolestiramin ve kolestipol veya alüminyum hidroksit ve/veya simektit (alüminyum oksit) içeren antasidler ile eş zamanlı kullanılmamalıdır. Çünkü bu ürünlerbarsakta ursodeoksikolik asidi bağlar ve bu nedenle emilimini ve etkisini engeller. Eğer builaçlardan birinin kullanılması gerekliyse, URSOGEP’den en az 2 saat önce veya 2 saat sonrakullanılmalıdır.

URSOGEP, siklosporinin barsaktan emilimini arttırabilir. Bu yüzden siklosporin tedavisi gören hastaların, siklosporin kan seviyeleri doktorları tarafından kontrol edilmeli ve gerekgörülürse siklosporin dozu ayarlanmalıdır.

URSOGEP nadir vakalarda da olsa siprofloksasinin emilimini azaltabilir.

Ursodeoksikolik asit, kalsiyum antagonisti nitrendipinin pik plazma konsantrasyonlarını (Cmaks) ve eğri altında kalan alanını (EAA) azalttığı görülmüştür. Dapsonun terapötik etkisininde azaldığı bildirilmiştir. Bu gözlemler ile birlikte in vitro bulgular, ursodeoksikolik asidinsitokrom P450 3A enzimlerini indüklediğini gösterse de; klinik çalışmalar, ursodeoksikolikasidin, sitokrom P450 3A enzimlerinin indüklenmesi ile ilgili etkilerinin olmadığınıgöstermiştir.

Östrojen ve klofıbrat gibi kolesterol düşürücü ilaçlar safra taşlarının oluşumunu kolaylaştırabilir ve bu nedenle safra taşının eritilmesinde ursodeoksilik asidin etkisini yokedebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.