OSTRIOL 1 mcg/ml IV 1 ml x 25 ampül/kutu Farmasötik Özellikleri

Vem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz    *

Mikrokristalin selüloz

Nişasta

Talk

Kolloidal silikon dioksit Magnezyum stearat Kroskarmelloz sodyum

Opadry II 85G32330 Yellow [Polivinil alkol, talk, titanyum dioksit (El 71), polietilen glikol, Iesitin (soya) (E322), san demir oksit (E172İİİ), kinolin sansı alüminyum lak (El 04)]

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değil.

6.3. Raf ömrü

24 ay.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

28 ve 84 film kaplı tablet, PVC/Aİ folyo blister ambalaj içerisinde, kullanma talimatı ile beraber karton kutuda ambalajlanmıştır.

6.6.    Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel Önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.