OSTRIOL 1 mcg/ml IV 1 ml x 25 ampül/kutu Gebelik

Vem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Ostriol gebelik kategorisi C'dir. Ostriol hamilelik kategorisi, Ostriol gebelik kategorisi, Ostriol emzirme, Ostriol anne sütüne geçer mi, Ostriol laktasyon, Ostriol hamilelerde kullanımı, Ostriol ve bebek, Ostriol kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye ’

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve tam kontrollü çalışma mevcut değildir. Donepezil kesin olarak gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

İnsanlara verilen donepezil hidroklorür dozunun yaklaşık 80 katım bulan dozlarla hamile sıçanlar ve yine insan dozunun yaklaşık 50 katını bulan dozlarla hamile tavşanlar üzerindeyapılan teratojenite çalışmalarında herhangi bir teratojenik potansiyele dair hiçbir kanıt ortayaçıkmamıştır. Ancak, bir çalışmada gebeliğin 17. gününden doğumdan sonraki 20. güne kadargeçen sürede, insan dozunun yaklaşık 50 katı donepezil hidroklorür uygulanan hamilesıçanlarda, ölü doğumlarda bir artış ve doğumdan sonraki 4 gün içerisinde yaşayan yavrularınsayısında bir azalma olmuştur. Bir sonraki testte daha düşük doz kullanılmış (insan dozununyaklaşık 15 katı) ve hiçbir etki gözlenmemiştir.

Laktasyon dönemi

Donepezil hidroklonirün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemekte olup emziren kadınlarda yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Donepezil, emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği i Fertilite

Donepezil hidroklorürün sıçanlarda fertilite üzerine etkisi olmamıştır.