LOTEMAX %0.5 5 ml oftalmik solüsyon {A.İ.Pazarlama} Gebelik

Abdi İbrahim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Lotemax gebelik kategorisi C'dir. Lotemax hamilelik kategorisi, Lotemax gebelik kategorisi, Lotemax emzirme, Lotemax anne sütüne geçer mi, Lotemax laktasyon, Lotemax hamilelerde kullanımı, Lotemax ve bebek, Lotemax kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve/veya embriyonel/fetal gelişim ve/veya doğum ve/veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadır.

Gebelik dönemi

LOTEMAX, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. İlacın kullanımına, hekim tarafından, fetus üzerindeki olası risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir.

Laktasyon dönemi

Topikal olarak uygulanan kortikosteroidlerin, anne sütünde izlenmeye yetecek miktarlarda sistemik absorbiyonla sonuçlanıp sonuçlanmadığı bilinmemektedir. Sistemik steroidler anne sütüne geçmektedir ve büyümeyi baskılayabilirler. Emziren bir anneye LOTEMAX verildiğinde, dikkatli olunmalıdır.

Üreme yeteneği /fertilite