LOTEMAX %0.5 5 ml oftalmik solüsyon {A.İ.Pazarlama} Etkileşimi

Abdi İbrahim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Lotemax etkileşimi, Lotemax etken madde, Lotemax yardımcı maddeler, Lotemax alkol, Lotemax etkileşim, Lotemax kullananlar, Lotemax dozu, Lotemax kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

Topikal oftalmik kullanım ile ilgili olarak herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon