LOTEMAX %0.5 5 ml oftalmik solüsyon {A.İ.Pazarlama} Dozu

Abdi İbrahim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Lotemax dozu, Lotemax dozaj, Lotemax doz aşımı, Lotemax uygulama, Lotemax kullanım şekli, Lotemax kullanımı, Lotemax kullanım süresi, Lotemax açmı tokmu, Lotemax nedir, Lotemax ne için kullanılır, Lotemax nasıl kullanılır, Lotemax faydaları, Lotemax etkileri, Lotemax günde kaç kez, Lotemax sabah mı akşam mı, Lotemax fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Steroide Cevap Veren Hastalık Tedavisinde

Etkilenen gözlere konjunktival keseye günde 4 kez 1-2 damla uygulanır. Gerektiğinde, ilk hafta içindeki başlangıç tedavisi sırasında dozlama her saatte bir damlaya kadar artırılabilir. Tedavinin erkenden kesilmemesine dikkat edilmelidir. Belirti ve bulgular 2 gün sonra düzelmez ise, hasta yeniden değerlendirilmelidir.

Operasyon Sonrası İnflamasyon Tedavisinde

Operasyondan 24 saat sonra başlamak ve post-operatif dönemde ilk iki hafta boyunca devam etmek üzere, ameliyat edilen gözün konjunktival kesesine günde 4 kez 1-2 damla uygulanır.

Tedavi süresi 2 haftayı geçmemelidir.

Uygulama şekli:

Etkilene gözün konjunktiva kesesine damlatılarak uygulanır. Kullanmadan önce kuvvetlice çalkalayınız. Şişe içerisindeki süspansiyon, kontamine olabileceği için, ilaç göze damlatılırken, damlalığın ucu herhangi bir yüzeye temas ettirilmemelidir. Şişenin ilk açılmasından 28 gün sonra, kullanılmadan kalan kısım atılmalıdır.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Topikal oftalmik kullanım ile ilgili olarak bu popülasyona ait bir bildirim bulunmamaktadır.
Pediyatrik popülasyon :

Pediyatrik hastalarda etkinlik ve güvenirliği saptanmamıştır.

Geriyatrik popülasyon :

Doz aşımı ve tedavisi

Oküler uygulama ile ilgili olarak bir doz aşımı bildirilmemiştir. Doz aşımı söz konusu olursa, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.