KADCYLA 100 mg IV inf. çözelti konsantresi için toz içeren flakon Yan Etkileri

Roche Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Kadcyla yan etkileri, Kadcyla etkileri, Kadcyla zararları, Kadcyla belirtileri, Kadcyla uyarılar, Kadcyla önlemler, Kadcyla kilo aldırırmı, Kadcyla zayıflatırmı, Kadcyla zehirlenmesi, Kadcyla cinsellik, Kadcyla sorunlar, Kadcyla uykusuzluk, Kadcyla bağımlılık, Kadcyla bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi KADCYLA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa KADCYLA’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Çok yaygın yan etkiler (10 hastada 1’den fazla):

 • kırmızı kan hücrelerinde azalma (kan testinde gösterilir)
 • hasta olma (kusma)
 • ishal
 • ağız kuruluğu
 • idrar yolları enfeksiyonu
 • kabızlık
 • mide ağrısı
 • öksürük
 • nefes darlığı
 • ağızda iltihap
 • üşüme veya grip benzeri belirtiler
 • potasyum düzeylerinde azalma (kan testinde gösterilir)
 • uyuma güçlüğü
 • kas veya eklem ağrısı
 • ateş
 • baş ağrısı
 • deri döküntüsü
 • yorgun hissetme
 • güçsüzlük
 • Yaygın yan etkiler (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir):

 • beyaz kan hücrelerinde azalma (kan testinde gösterilir)
 • göz kuruluğu, gözlerde sulanma veya bulanık görme
 • gözde kızarıklık veya enfeksiyon
 • hazımsızlık
 • bacak ve/veya kollarda şişme
 • diş eti kanaması
 • kan basıncında artış
 • sersemlik hissi
 • tat alma kaybı
 • kaşıntı
 • hatırlamada güçlük
 • saç kaybı
 • el ve ayak derisinde reaksiyon (Palmar-plantar eritrodisestezi sendromu)
 • tırnak bozukluğu
 • Yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanın 1’inden az, fakat 1000 hastanın 1’inden fazla görülebilir):

 • KADCYLA’nın neden olabileceği başka bir anormallik, karaciğerin nodüler rejeneratifhiperplazisi olarak bilinen bir durumdur. Bu anormallik karaciğer yapısının değişmesineneden olabilir. Hastalarda karaciğer fonksiyonlarını değiştirebilecek nodüller meydanagelir. Zaman içinde bu durum, sıvı toplanmasına bağlı şişkinlik hissi veya şişme ve yemekborusu veya rektumdaki anormal kan damarlarından kanama gibi belirtilere yol açabilir.
 • KADCYLA infüzyon çözeltisi infüzyon yerinin çevresine sızabilir. Deride hassasiyetveya kızarıklık ya da infüzyon yerinde şişme meydana gelebilir.
 • 7

  KADCYLA tedavinizin sonlandırılmasının ardından herhangi bir yan etki oluşursa, doktorunuzla konuşunuz ve KADCYLA tedavisi aldığınızı söyleyiniz.

  Yan etkilerin raporlanması