KADCYLA 100 mg IV inf. çözelti konsantresi için toz içeren flakon Kontrendikasyonları

Roche Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Kadcyla Kontrendikasyonları, Kadcyla Sakıncaları, Kadcyla etkileri, Kadcyla alerji, Kadcyla kullanım alanları, Kadcyla zararları, Kadcyla belirtileri, Kadcyla kullanım süresi, Kadcyla kullanım şekli, Kadcyla etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

Etkin maddeye veya bölüm 6.l’de listelenmiş yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.