KADCYLA 100 mg IV inf. çözelti konsantresi için toz içeren flakon Endikasyonları

Roche Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Kadcyla endikasyonları, Kadcyla tedavisi, Kadcyla ne işe yarar, Kadcyla neye yarar, Kadcyla ne için kullanılır, Kadcyla nedir, Kadcyla faydaları, Kadcyla ne ilacı, Kadcyla ne zaman kullanılır, Kadcyla kullananlar bilgilerini içerir.

Endikasyonlar

KADCYLA, daha önce metastatik meme kanseri için trastuzumab ve bir taksan tedavisi almış ve hastalığı sonrasında progresyon göstermiş, HER-2/neu testi immunhistokimyasal olarak 3+(+++) veya FISH/SISH/CISH pozitif olan metastatik meme kanseri hastalarında kurtarmatedavisinde tek ajan olarak progresyona kadar kullanımında endikedir. Progresyon sonrası tekajan veya kombinasyon tedavisinin bir parçası olarak kullanılamaz. Daha önce herhangi birsebeple pertuzumab kullanmış hastalarda endike değildir.